Category: Events

ตรุษจีน 2016

Happy Chinese New Year ตรุษจีนนี้ ซินเจียอยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาในปีใหม่นี้ มีแต่ความสุขมั่งคั่ง โชคดีร่ำรวยตลอดปีเทอญ…