ขอบคุณ HP Partner

รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่ง APRINT มีโอกาสได้แชร์มุมมองการบริหาร เกี่ยวกับธุรกิจผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Inkjet สำหรับอุตสาหกรรมงานโฆษณา ขอบคุณ Partner ทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนบริษัท ให้ก้าวเดินบนเส้นทางธุรกิจนี้ด้วยคับ #HPLatex3600 #BPS.

Leave a Reply

Your email address will not be published.